Leiebetingelser for leie av Enveis tilhenger 

Innholdsfortegnelse: 

1. Avtalen
2. Partene
3.
Priser
4.
Avtaleinngåelsen
5.
Ordrebekreftelse
6.
Betaling
7.
Utlevering av henger
8.
Innlevering av henger

1. Avtalen
Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken samt disse salgsbetingelsene.Ved motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.  

2. Partene
SelgerFirmanavn: Leiehengeren AS
Kontaktadresse: Tredal, 4520 Lindesnes
E-post: sverre@tredal.no
Telefonnummer: 38 25 61 00
Organisasjonsnummer: 951 263 192
Kjøper er den person som foretar bestillingen.

3. Priser
Prisene, som er oppgitt på nettsiden, inkluderer merverdiavgift.1 Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt
4. Avtaleinngåelse
Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren.En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Ordrebekreftelse
Når selgeren har mottatt kjøperens bestilling, skal selgeren uten ugrunnet opphold bekrefte ordren ved å sende en ordrebekreftelse til kjøperen.Det anbefales at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør kjøperen ta kontakt med selger så snart som mulig.

6. Betaling
Dersom kjøperen bruker kredittkort2 eller debetkort3 ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestillingen i inntil 4 dager fra bestillingen.
1 Se lov av 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 16. 
2 Et kredittkort er et betalingskort hvor oppgjøret for kjøpet skjer i etterkant ved at kredittgiveren (kredittkortselskapet) sender kortholder faktura med krav om betaling. 
3 Et debetkort er et betalingskort knyttet til en innskuddskonto. Bruk av kortet medfører at brukerens konto blir belastet og beløpet blir overført til betalingsmottakerens konto. 
Ved betaling med kredittkort, vil lov om kredittkjøp m.m. komme til anvendelse. Avbestiller du din reservasjon samme dag som du reserverte leiehengeren unngår du gebyr.

7. Utlevering av henger
Vis kvittering på betaling til utleiestedet – motta koffert med spiralkabel/overgang og nøkkel til låsen. Gå over hengeren for skader. Leietaker er ansvarlig for feil/mangler på hengeren.

8. Innlevering av henger
Ved innlevering av henger skal det fylles ut en et eget skjema hvor eventuelle nye skader påføres.
Kostnader forbundet med reparasjoner vil bli etter fakturert leietaker.
Dersom du blir forsinket og har behov for å leie hengeren lenger, kontakt utleier på tlf 99 25 30 30 så raskt som mulig. Dersom du leverer hengeren senere enn avtalt, men unnlater å gi oss beskjed, vil du bli belastet et gebyr for sen innlevering.  Når påløper gebyr for sen innlevering? 
Dersom du leverer leiehengeren senere enn det som er avtalt på leiekontrakten, eller evt. det som er avtalt når du forlenger leien- Gebyret gjelder per påbegynt time som du er forsinket.

Hvor mye koster gebyr for sen innlevering? 
- NOK 100,- pr påbegynt forsinket time.
NB! Husk å levere inn koffert og lås hengeren.  
Behandle hengeren som den skal være din egen, kjør forsiktig og HA en GOD TUR !